Probiootilised vahendid tagavad 99,99% kaitse SARS-CoV-2 vastu

Avaldatud: 4.11.2021 MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) Basel, Šveits.

Itaalia teadlaste rühm viis läbi ajavahemikul 28 september kuni 4 november 2021 uurimustöö:

“Keskkonnasäästlike probiootiliste puhastusvahendite (Probiotic-Cleaning) potentsiaal patoloogiliste viiruste nakkavuse vähendamises.”

Uurimuse käigus hinnati probiootilistel spoorbakteritel põhineva puhastushügieenisüsteemi (PCHS) viirusevastaseid omadusi.

Varasemates uuringutes ja mitmeaastase kasutuskogemustega paljudes Itaalia haiglates on eelnevalt juba tulnud välja antud vahendi väga head omadused patogeensete mikroorganismide tõrjes (vähendades oluliselt ka erinevate patogeensete mikroobide resistentsuse teket).

Tulemused näitasid, et probiootiline vahend suutis inaktiveerida 1–2 tunni jooksul kokkupuutest 99,99% kõigist testitud viirustest nii suspensioonis, kui ka pindadel.

Katsete käigus kasutatud biotsiidsed tavadesovahendid (70% etanool ja 0,5% naatriumi hüpoklorit) muutusid inaktiivseks kuni 2 tunniga, samas kui probiootilise vahendi viirusevastane toime püsis ka veel peale 24 tunni möödumist.

Ehk siis avanenud spoorbakterite poolt eritatavad ensüümid on võimelised tagama kaitse kõigi katses kasutatud viiruste vastu terveks ööpäevaks.

Katsed viidi läbi Berni Ülikooli Viroloogia ja Immunoloogia Instituudi ja Veneetsia Istituto Zooprofilattico Sperimentale laborites ja kasutati Pro&Bio Probiotic Cleaning Hygiene System puhastusvahendeid.

Lühidalt öeldes on tegemist vahendiga, mis sisaldab 107 CFU/mL valitud spoor probiootikumide Bacillus perekonda (B. subtilis, B. pumilus ja B. megaterium).

Probiootiline vahend oli testitud 1:10, 1:50 ja 1:100 lahjendustega steriilses destilleeritud vees.

Testi tulemused näitasid, et

  • Probiootilisi spoorbaktereid sisaldava vahendi (PCHS) lahus inaktiveeris kõik testitud viirusetüved (alfa- ja beta koroonaviirused hCoV-229E ning SARS-CoV-2, herpesviirus tüüp 1, inimeste ja loomade gripiviirused) 99,99% ulatuses.
  • Antiviraalne toime avaldus nii suspensioonis kui ka pindadel
  • Probiootilise vahendi antiviraalne toime säilis ka peale 24 h, samas kui võrreldavad keemilised vahendid (70% etanool ja 0,5% Nahüpoklorit) kaotasid oma mõju juba 2 tunniga.
  • Probiootilised spoorbakterid ei omanud mingit kahjulikku mõju testides kasutatud vastavatele referentsrakkudele (on inimestele ja loomadele täiesti kahjutud, mõjutades ainult viirusosakeste nakatamisvõimet).

Kokkuvõte:

Arvestades Pro&Bio Probiotic Cleaning Hygiene System tõhusat pikaajalist antiviraalset toimet ja jätkusuutlikke omadusi, võib probiootilist vahendit pidada ohutuks ja efektiivseks vahendiks erinevate viiruste, sealhulgas SARS-CoV-2 leviku tõkestamisel, sealhulgas puudub negatiivne kõrvalmõju keskkonnatervise ja antimikroobse resistentsuse (AMR) suhtes.

PCHS antiviraalne toime suspensioonis (lahjendus 1:100)

Katse: Neljale vastava söötmega petritassile kanti referentsrakud, millest kolmele lisati SARS-Cov-2 viirust.

Neist kolmest omakorda kahele lisati samaaegselt ühele PCHS 1% lahust ning teisele vastavalt tavalist 70% etanooli.

Samaaegsel lisamisel on täheldatav mõningane 70% alkoholi parem antiviraalne toime esimesel tunnil (spoorid ei ole jõudnud veel avaneda).

Samas juba alates teisest tunnist on mõlema vahendi toime juba praktiliselt identne (ca 99,99% viiruse juurdekasvu vähenemine võrreldes teise töötlemata petritassiga).

Tegemist on siis olukorraga, kus viirust lisati vaid korra kohe katse alguses. Mida madalam tulp, seda väiksem viiruste paljunemine ja seda parem antiviraalne tulemus.

PCHS antiviraalne toime pindadel (lahjendused 1:100, 1:50, 1:10)

Katse: Roostevabast terasest pinnad kaeti PCHS lahusega (lahjendused 1:10, 1:50 ja 1:100) ning lasti kuivada.

Võrdlevalt töödeldi kaks pinda vastavalt 70% etanooli- ja 0,5% Na-hüpokloriti lahustega.

Järgnevalt lisati viirused vastavalt 1, 2, 4, 8 ja 24 tunni möödumisel ning jäeti pindadele 2 tunniks.

Seejärel võeti pinnaproovid ning määrati neis leiduvate viirusosakeste nakatumisvõime vastavate referentsrakkudega.

Katsest ilmnes, et probiootiline vahend tagas ka vaid ainult 1% lahusena antud viirustüve vastu 99,99% kaitse isegi peale 24 tundi pinnalekandmist.

Võrreldud alkoholi- ning NaClO lahused kaotasid oma antiviraalse toime juba vastavalt 1 ja 2 tunniga!

Tartu Ülikooli uuring tõestas: probiootilised puhastusvahendid võitlevad efektiivselt viiruste vastu!
Hoolides endast ja maailmast!

Lisa kommentaar

Minu ostukorv
Soovid
Recently Viewed
Kategooria