Korduma kippuvad küsimused

Iga perenaise sooviks on hoida kodu puhtana väiksema energia- ja ajakuluga.

Puhastustulemust mõjutavaid faktoreid on neli: aine, temperatuur, aeg ja töö. Kui mõnega neist ei arvestata tuleb teiste arvelt rohkem panustada. Põhjusega on need toodud just sellises järjekorras.

Õige aine ja selle lahuse kanguse valik määrab töö õnnestumise.

Kasutades kõrgema temperatuuriga töölahust jõuate tulemuseni kiiremini, võite vähem vaeva näha ning kasutada ka lahjemat töölahust.

Võimaldades lahusel mustusesse mõnda aega toimida, võib seda tõenäolisemalt asendada küürimis töö mustuse ärapühkimisega.

Kuidas mõjutavad meid meie valikud?

Lisaks tulemuse saavutamisele tasub mõelda kaasnevatele nähtustele.

Kuidas mõjub aine tervisele ja materjalidele?

Kas äkilised ja hävitavad kemikaalid ei põhjusta meile ja geneetiliselt meie lastele järjest kasvavat tundlikkust ja allergilisust?

Kas aastakümneid kestnud mikroobide nulltolerantsiga hävitamine ei ole kahe teraga mõõk, mis pöördub tema kasutaja vastu.

Kas paljud lisandid pesupulbrites ei too kaasa nahaärritusi ja allergilist nohu kuna need ei loputu välja ning me magame kemikaalirohkete linade vahel ning kanname “lillelõhnalisi” riideid.

Teadlike valikutega on võimalik muuta elukeskkond tervisesõbralikumaks ning puhastamine kodus rohkem positiivseid kogemusi andvaks.

Miks kodus kasutada Pro&Bio© tooteid?

Tõhusus:

Pro&Bio© ei kasuta oma toodetes ohtlikke kemikaale.

Suurpuhastusainetes sisalduvad orgaanilised soolad toimivad mustusesse peamiselt mikroskoopiliste füüsikaliste reaktsioonide abil.

Raskemaid valgulisi ja rasvaseid määrdumisi aitavad lagundada bioensüümid.

Tervislik ümbrus:

Pro&Bio©, olles mikrobioloogilise puhastuse valdkonna teerajaja maailmas, on välja töötanud ja patenteerinud kasulike probiootiliste bakteritega rikastatud puhastusainete tehnoloogiad.

Pro&Bio märgiga tooted aitavad kasuliku mikrofloora lisamisega hoida meie elukeskkonnas mikrobioloogilist tasakaalu, piirates märkimisäärselt haigustekitajate levikut.

Pro&Bio ained hoiavad ebameeldivad lõhnad ära, selle asemel, et neid deodorandiga maskeerida.

Ohutus:

Kuigi kõik Pro&Bio© tooted on kontsentreeritud, ei ole neis agressiivseid kemikaale.

Ka kontsentraadi juhuslik sattumine nahale ei põhjusta söövitusi, rääkimata kasutuslahusest. Seetõttu on Pro&Bio© turvaline valik ka väikelastega peredele.

Keskkond ja kulu:

Kontsentraadi ostmine on mõistlik mitmel kaalutlusel. Esiteks, sellist toodet tuleb kordades harvem osta.

Kuna kontsentraati lahjendatakse 10-30 korda, siis sellevõrra harvem tuleb ka uut toodet soetada.

Teiseks, samaväärselt vähendate ka keskkonnakoormust – nõndapalju vähem oleks vaja toota ja transportida uusi pakendeid ja hiljem neid prügina tagastada.

Võrreldes “osta ja kasuta ” tüüpi ainet kontsentraadist lahjendatuga on viimane ka märkimisväärselt soodsam.

Erinevates ühiskondlikes tarbimiskohtades tekkivaid hügieeniturvalisuse riske arvesse võttes on äärmiselt oluline luua neis võimalikult nakkuste ja halbade bakterite vaba keskkond.

Esmalt puudutab see erinevaid ühiskondliku kasutusega hooneid ning ruume (kinod ja teatrid, kaubandusketid, ujulad, spordisaalid, koolid, lasteaiad, bussi- ning rongijaamad, sadamad ning lennuväljad, aga ka ühiskasutuses olevad WC-d, söögikohad, kommunaalelamispindade ühiskoridorid, trepikojad jne).

See on ümbrus, kus ühisteenuste kasutajad (ning neid pindu teenindavad isikudki!) ei tohiks teatud hügieenivääratuste tulemusena kokku puutuda haigustekitajatega.

On tähtis, et meid ümbritsev keskkond ei muutuks mingilgi määral ohtlikuks meie tervisele ja ühtlasi ka tulevikuväljavaadetele.

Samuti tuleks nimelt sellise nö „puhta keskkonnaga“ välistada kindlamalt ka kõigi ühisteenuste kasutajate väiksemadki terviseriskid.

On ju teada, et ühiselt kasutatavas keskkonnas on tänu seda sageli kasutavate eluheidikute tõttu äärmiselt palju võimalusi kahjulike bakterite levimiseks. Ühiskasutatava mööbli, erinevate istmete, käsipuude ja teiste pindade kaudu puutume iga päev kokku paljude erinevate nakkuskandjatega, vast kõige enam eluheidikute riiete, jalatsite ning kätega.

Lisaks otsesele kokkupuutele erinevate pindadega levivad ühiskondlikestarbimiskohtades halvaloomulised bakterid kiiresti ka õhu kaudu, tekitades sageli kaasnevalt ebameeldivaid lõhnu.

See kõik muudab ühisteenuste kasutamise ebameeldivaks nende inimeste jaoks, kes peavad äärmiselt tähtsaks puhtust ning tervislikke eluviise. Mida ette võtta, et viimaste vajadusi ühisteenuseid kasutada tervislikumana ning hügieenisõbralikuna hoida?

Vastus on: kasutada desinfitseerimiseks ja puhtama keskkonna tagamiseks ökoloogilisi ning uudse revolutsioonilise tehnoloogia järgi valmistatud Pro&Bio© tooteid.

Pro&Bio© tooted on sisuliselt ainsad puhastusvahendid maailmas, mis suudavad kõrvaldada mikrobioloogilised ohud ka nendelt pindadelt, mida vahetult puhastatud pole, sest originaalse puhastustoote põhialuseks on nn head bakterid, mis levivad järjest suurematele pindadele, tagadeski sel moel nn iseeneslikult leviva puhastustoime teatud aja jooksul.

Hügieeninõuded ühisteenuseid pakkuvates kohtades on põhjendatult kõrged, kuna just seal puututakse tavapärasest sagedamini kokku erinevate haigustekitajatega.

Ühisteenuste tarbijaile on oluline tagada tervislikud kasutamistingimused, et keegi ei saaks sealt endale külge haigusetekitajaid ja et ühisteenuseid pakkuvad kohad ise ei muutuks üldisteks hirmuäratavateks nakkuskolleteks. Seepärast on oluline sügavaid hügieenitoiminguid läbi viia ümbruskonnast kõrvaldatud ka kõik suuremad mikrobioloogilised ohud, millega nii töötajad kui ka tarbijad vastasel korral võivad kokku puutuda.

Pro&Bio© tooted suudavad kõrvaldada  mikrobioloogilised ohud nii vahetult puhastatud pindadelt kui ka nendelt pindadelt, mida vahetult puhastusvahendiga puudutatud ei ole (taaskord: tegemist on nn. iseeneslikult leviva puhastustoimega!).

Pro&Bio© toodete kasutamise tulemusel on oluliselt alanenud tervise- ja hügieeniriskid nendes ruumides, kus toimub pidev teenindusprotsess.

Pro&Bio© tooted on tõhusad, kuna raskemaid valgulisi ja rasvainete määrdumisi lagundada aitavad bioensüümid on märksa tõhusamad ohtlikest kemikaalidest.

Pro&Bio© tooted toimivad mustusesse peamiselt mikroskoopiliste füüsikaliste reaktsioonide abil. Tavalised (keemilised) desinfitseerivad ained tapavad valimatult nii head kui ka halvad bakterid. Seetõttu jääb desinfitseeritud pinnale järgmistele sinna sattuvatele bakteritele hästi toiduks sobiv orgaaniline ollus.

Sel viisil on äsja „desinfitseeritud“ pind heaks kasvupinnaks ka uutele bakteritele ning sellest „ohuringist” on traditsioonilisel viisil väga raske välja pääseda.

Pro&Bio© baktereid „üle kavaldavad” tooted toimivad aga teisel viisil ning on seega sellele probleemile suurepäraseks lahenduseks.

Arvestades ühisteenuste pakkujate piiratud ressursse (nii rahalisi kui ka tööajalisi) on puhastusainete maksimaalne tõhusus eriti tähtis.

Ühiskondlikud hooned ja ruumid peab saama puhtaks võimalikult kiiresti ning võimalikult väikeste rahaliste ja tööajakulutustega.

Paljudele on kindlasti uudiseks see, et mikrobioloogilised puhastusained on märksa tervislikumad ja keskkonda säästvamad kui tavakeemial rajanevad puhastusained.

Pro&Bio© on mikrobioloogilise puhastuse valdkonna teerajaja kogu maailmas.

Ettevõte on välja töötanud ja patenteerinud probiootiliste bakteritega rikastatud puhastusainete tehnoloogiad, mis sobivad  rakendamiseks nii tootmisettevõtetes, ühistranspordis ja ühiskondlikes hoonetes, põllumajandusüksustes kui ka meditsiiniasutustes.

Just nimetatud kohtades ei tohi keskkonna tervislikkuse osas teha mingeid kompromisse. Mis tähendabki, et neis kohtades ongi praktiliselt ainuke tõeline ning kahjulikke kõrvaltoimeid vältiv puhastusvõimalus kasutada tervislikke ja keskkonnasäästlikke puhastusaineid.

Igal võimalikul viisil tuleks vältida tervistkahjustavat ja negatiivset kõrvaltoimet omavat tavakeemiat – tavakeemia kasutamisel jääb puhastatud pindadele alati teatud jääke, samuti puhast õhku reostavaid aure.

Ei, ükski mikroorganism ei muutu teise mikroorganismi suhtes residentseks.

Residentsuse teke on võimalik ainult molekulaarse või keemilise aine suhtes, mis ähvardavad mikroobe.

Probiootiline tehnoloogia ei kasuta biotsiidset tegevust ega keemilist ainet, mille ülesandeks on mikroobide hävitamine.

See omakorda tähendab, et probiootilist tehnoloogiat võib kasutada aastaid ja on jätkusuutlik.

Probiootikumid on täiesti ohutud. Veelgi enam, nad on organismile asendamatud.

Pro&Bio poolt kasutatavad probiootikumid on rahvusvaheliselt heakskiidetud. Meie tootmisprotsessidel on ISO9001:2008 sertifikaat.

Turvalisusuuringutel on tooted saanud kõrgeimad hinnangud ning uuringuid on läbi viidud mitmete rahvusvaheliselt tunnustatud assotsiatsioonide poolt (USA ATCC).

Pro&Bio omab EL Ecolabel sertifikaati, mis tõendab toodete kõrgeimat keskkonnasäätlikkust.

Toodetes kasutatud probiootikume on eelnevalt põhjalikult uuritud ning on leitud, et parima efekti saavutamiseks tuleb kasutada teatud tüüpi ja kindlas koguses probiootikume.

Sellele tuleb tähelepanu pöörata siis, kui valitakse probiootilisi puhastusvahendeid.

Mitte kõik ei ole nii kasulikud ja efektiivsed. Pro&Bio on ainus probiootiliste toodete valmistaja, kelle toodetes säilivad probiootikumid aktiivsena minimaalselt 2 aastat ja seda tänu kindlale stabiliseerimissüsteemile.

Enamik toodete puhul, kus on probiootikume kasutatud, on nende säilivus oluliselt lühem.

Ei, parima tulemuse saavutamiseks peale Pro&Bio toodete kasutamist ei desintfiseerita.

Erandjuhtudel kui ruumi on vaja desinfitseerida, siis tuleks peale toimingu sooritamist koheselt kasutada Pro&Bio tooteid, et stabiliseerida keskkonna loomulik mikrofloora.

Desinfitseerivad vahendid hävitavad nii head kui halvad bakterid. Seetõttu tuleb peale desinfitseerimist kasutada Pro&Bio tooteid, et taastada heade mikroorganismide hulk pinnal.

Osad mikroorganismid on muutunud resistantseks desinfitseerivatele vahenditele, mistõttu on probiootiliste toodete kasutamine möödapääsmatu, kuna need ei tekita bakterites resistantsust.

Kas 70% alkoholi sees saavad elada probiootilised bakterid?

Kuna paljud inimesed on skeptilised – kuidas jäävad ellu probiootilised bakterid 70% alkoholi sees, siis tegime analüüsid probiootilise kätegeeli kohta.

Analüüside tulemused on positiivsed ja meie kätegeel sisaldab suures koguses probiootilisi baktereid.

Kuidas jäävad probiootikumid ellu 70% alkoholi sees?

Kuna tegu on spoor bakteritega ning kui bakterid on pakendis, siis neil on ebasoodne kasvupinnas ehk bakterid magavad.
Kui probiootilised bakterid väljuvad pakendist ja saavad õhku, siis ärkavad bakterid ellu ja hakkavad enda tööd tegema. 

Analüüside selgitus laborandi poolt:

Petri tassi kohta on loetavaks tulemuseks kuni 250 pesa ehk kolooniat (cfu). 

Kui pesasid on Petri tassil rohkem kui 250, siis me tavaliselt lisame tulemuse taha est (estimated), mis tähendab hinnanguline- pesad asuvad Petri tassil nii tihedalt, et ei pruugi saada täpset numbrit, kuna pesad võivad olla üksteise peal ja jääda seega märkamatuks.

Oleme loendanud ka 1 ruutsentimeetril olevad bakterid ja siis korrutanud läbi vastava koefitsendiga, et saada tulemus Petri tassi kohta (ka siis on tulemus muidugi hinnanguline). 

Teie toote puhul  ei saanud lugeda ka ühte ruutsentimeetrit, sest neid oli tõesti palju ja need kolooniad olid väga väikesed.

Seega panime loendamatu. Kui soovite täpsemat numbrit, siis on võimalus teha ka geelist lahjendused ja siis saab juba kolooniaid lugeda ja väljastada täpsema suuruse kui palju bakterid leidub ühel ml-s.

Erinevalt tavapärastest probiootilistest bakteritest sisaldavad Pro&Bio tooted mitte tavalisi probiootikume vaid probiootilisi spoorbaktereid.

Lihtsustatult öeldes on spoorbakterid kui kapslis ning väljuvad vaid pahatahtlike ärritajate vastu võitlemiseks.

Meie spoorbakterite tehnoloogia võimaldab probiootikumidel ellu jääda nii alkoholis, välistel pindadel kuid ka puhastusvahendites.

Aga miks puhastavad probiootilised puhastusained paremini?

Tavapärane desinfitseerimisvahend tapab pindadel kõik mikroorganismid, luues sinna kihi surnud orgaanikast, mis mõne aja pärast on heaks toiduks järgmistele mikroorganismidele. Kui pindu ei puhastata desinfitseerimiste vahel korralikult, siis tekitatakse pindadele kiht-kihi haaval tugev biokile, mille all saavad paljuneda kõige kahjulikumad mikroobid õndsas rahus.

Pro&Bio probiootilised puhastusvahendid seevastu lagundavad ka juba tekkinud biokile ning loovad pindadele kaitsva kihi nii-öelda headest bakteritest. Tänu sellele blokeeritakse erinevate kahjulike mikroobide kasv neil pindadel ning samuti nõrgeneb mikroobide levimisvõime kaitstud pindadel.

Toodete üledoseerimisel kaasneb ainult suuremas koguses heade bakterite hulk ning pikemaajalisem mõju.

Tooteid tuleb säilitada temperatuuril 10-30 kraadi ja vältida tuleks otsest päikesevalgust. Pro&Bio toodete kasutamisel tekib puhastatavale pinnale probiootiliste bakterite kiht, mis hoiab ära patogeensete bakterite tekke sellel pinnal.

Kaitsev mikroobne kiht võib pinnal püsida päevi ja see teeb nendest toodetest imevahendi mustuse ja kahjulike bakterite vastu võitlemisel.

Haigust tekitavad mikroobid asenduvad heade mikroobidega ja nendes ei teki resistantsust.

Minu ostukorv
Soovid
Recently Viewed
Kategooria