KKK

“Korduma Kippuvad Küsimused”

Iga perenaise sooviks on hoida kodu puhtana väiksema energia- ja ajakuluga.

Puhastustulemust mõjutavaid faktoreid on neli: aine, temperatuur, aeg ja töö. Kui mõnega neist ei arvestata tuleb teiste arvelt rohkem panustada. Põhjusega on need toodud just sellises järjekorras.

Õige aine ja selle lahuse kanguse valik määrab töö õnnestumise.

Kasutades kõrgema temperatuuriga töölahust jõuate tulemuseni kiiremini, võite vähem vaeva näha ning kasutada ka lahjemat töölahust.

Võimaldades lahusel mustusesse mõnda aega toimida, võib seda tõenäolisemalt asendada küürimis töö mustuse ärapühkimisega.

Kuidas mõjutavad meid meie valikud?

Lisaks tulemuse saavutamisele tasub mõelda kaasnevatele nähtustele.

Kuidas mõjub aine tervisele ja materjalidele?

Kas äkilised ja hävitavad kemikaalid ei põhjusta meile ja geneetiliselt meie lastele järjest kasvavat tundlikkust ja allergilisust?

Kas aastakümneid kestnud mikroobide nulltolerantsiga hävitamine ei ole kahe teraga mõõk, mis pöördub tema kasutaja vastu.

Kas paljud lisandid pesupulbrites ei too kaasa nahaärritusi ja allergilist nohu kuna need ei loputu välja ning me magame kemikaalirohkete linade vahel ning kanname “lillelõhnalisi” riideid.

Teadlike valikutega on võimalik muuta elukeskkond tervisesõbralikumaks ning puhastamine kodus rohkem positiivseid kogemusi andvaks.

Miks kodus kasutada Pro&Bio© tooteid?

Tõhusus:

Pro&Bio© ei kasuta oma toodetes ohtlikke kemikaale.

Suurpuhastusainetes sisalduvad orgaanilised soolad toimivad mustusesse peamiselt mikroskoopiliste füüsikaliste reaktsioonide abil.

Raskemaid valgulisi ja rasvaseid määrdumisi aitavad lagundada bioensüümid.

Tervislik ümbrus:

Pro&Bio©, olles mikrobioloogilise puhastuse valdkonna teerajaja maailmas, on välja töötanud ja patenteerinud kasulike probiootiliste bakteritega rikastatud puhastusainete tehnoloogiad.

PIP märgiga tooted aitavad kasuliku mikrofloora lisamisega hoida meie elukeskkonnas mikrobioloogilist tasakaalu, piirates märkimisäärselt haigustekitajate levikut.

PIP ained hoiavad ebameeldivad lõhnad ära, selle asemel, et neid deodorandiga maskeerida.

Ohutus:

Kuigi kõik Pro&Bio© tooted on kontsentreeritud, ei ole neis agressiivseid kemikaale.

Ka kontsentraadi juhuslik sattumine nahale ei põhjusta söövitusi, rääkimata kasutuslahusest. Seetõttu on Pro&Bio© turvaline valik ka väikelastega peredele.

Keskkond ja kulu:

Kontsentraadi ostmine on mõistlik mitmel kaalutlusel. Esiteks, sellist toodet tuleb kordades harvem osta.

Kuna kontsentraati lahjendatakse 10-30 korda, siis sellevõrra harvem tuleb ka uut toodet soetada.

Teiseks, samaväärselt vähendate ka keskkonnakoormust – nõndapalju vähem oleks vaja toota ja transportida uusi pakendeid ja hiljem neid prügina tagastada.

Võrreldes “osta ja kasuta ” tüüpi ainet kontsentraadist lahjendatuga on viimane ka märkimisväärselt soodsam.

Erinevates ühiskondlikes tarbimiskohtades tekkivaid hügieeniturvalisuse riske arvesse võttes on äärmiselt oluline luua neis võimalikult nakkuste ja halbade bakterite vaba keskkond.

Esmalt puudutab see erinevaid ühiskondliku kasutusega hooneid ning ruume (kinod ja teatrid, kaubandusketid, ujulad, spordisaalid, koolid, lasteaiad, bussi- ning rongijaamad, sadamad ning lennuväljad, aga ka ühiskasutuses olevad WC-d, söögikohad, kommunaalelamispindade ühiskoridorid, trepikojad jne).

See on ümbrus, kus ühisteenuste kasutajad (ning neid pindu teenindavad isikudki!) ei tohiks teatud hügieenivääratuste tulemusena kokku puutuda haigustekitajatega.

On tähtis, et meid ümbritsev keskkond ei muutuks mingilgi määral ohtlikuks meie tervisele ja ühtlasi ka tulevikuväljavaadetele.

Samuti tuleks nimelt sellise nö „puhta keskkonnaga“ välistada kindlamalt ka kõigi ühisteenuste kasutajate väiksemadki terviseriskid.

On ju teada, et ühiselt kasutatavas keskkonnas on tänu seda sageli kasutavate eluheidikute tõttu äärmiselt palju võimalusi kahjulike bakterite levimiseks. Ühiskasutatava mööbli, erinevate istmete, käsipuude ja teiste pindade kaudu puutume iga päev kokku paljude erinevate nakkuskandjatega, vast kõige enam eluheidikute riiete, jalatsite ning kätega.

Lisaks otsesele kokkupuutele erinevate pindadega levivad ühiskondlikestarbimiskohtades halvaloomulised bakterid kiiresti ka õhu kaudu, tekitades sageli kaasnevalt ebameeldivaid lõhnu.

See kõik muudab ühisteenuste kasutamise ebameeldivaks nende inimeste jaoks, kes peavad äärmiselt tähtsaks puhtust ning tervislikke eluviise. Mida ette võtta, et viimaste vajadusi ühisteenuseid kasutada tervislikumana ning hügieenisõbralikuna hoida?

Vastus on: kasutada desinfitseerimiseks ja puhtama keskkonna tagamiseks ökoloogilisi ning uudse revolutsioonilise tehnoloogia järgi valmistatud Pro&Bio© tooteid.

Pro&Bio© tooted on sisuliselt ainsad puhastusvahendid maailmas, mis suudavad kõrvaldada mikrobioloogilised ohud ka nendelt pindadelt, mida vahetult puhastatud pole, sest originaalse puhastustoote põhialuseks on nn head bakterid, mis levivad järjest suurematele pindadele, tagadeski sel moel nn iseeneslikult leviva puhastustoime teatud aja jooksul.

Hügieeninõuded ühisteenuseid pakkuvates kohtades on põhjendatult kõrged, kuna just seal puututakse tavapärasest sagedamini kokku erinevate haigustekitajatega.

Ühisteenuste tarbijaile on oluline tagada tervislikud kasutamistingimused, et keegi ei saaks sealt endale külge haigusetekitajaid ja et ühisteenuseid pakkuvad kohad ise ei muutuks üldisteks hirmuäratavateks nakkuskolleteks. Seepärast on oluline sügavaid hügieenitoiminguid läbi viia ümbruskonnast kõrvaldatud ka kõik suuremad mikrobioloogilised ohud, millega nii töötajad kui ka tarbijad vastasel korral võivad kokku puutuda.

Pro&Bio© tooted suudavad kõrvaldada  mikrobioloogilised ohud nii vahetult puhastatud pindadelt kui ka nendelt pindadelt, mida vahetult puhastusvahendiga puudutatud ei ole (taaskord: tegemist on nn. iseeneslikult leviva puhastustoimega!).

Pro&Bio© toodete kasutamise tulemusel on oluliselt alanenud tervise- ja hügieeniriskid nendes ruumides, kus toimub pidev teenindusprotsess.

Pro&Bio© tooted on tõhusad, kuna raskemaid valgulisi ja rasvainete määrdumisi lagundada aitavad bioensüümid on märksa tõhusamad ohtlikest kemikaalidest.

Pro&Bio© tooted toimivad mustusesse peamiselt mikroskoopiliste füüsikaliste reaktsioonide abil. Tavalised (keemilised) desinfitseerivad ained tapavad valimatult nii head kui ka halvad bakterid. Seetõttu jääb desinfitseeritud pinnale järgmistele sinna sattuvatele bakteritele hästi toiduks sobiv orgaaniline ollus.

Sel viisil on äsja „desinfitseeritud“ pind heaks kasvupinnaks ka uutele bakteritele ning sellest „ohuringist” on traditsioonilisel viisil väga raske välja pääseda.

Pro&Bio© baktereid „üle kavaldavad” tooted toimivad aga teisel viisil ning on seega sellele probleemile suurepäraseks lahenduseks.

Arvestades ühisteenuste pakkujate piiratud ressursse (nii rahalisi kui ka tööajalisi) on puhastusainete maksimaalne tõhusus eriti tähtis.

Ühiskondlikud hooned ja ruumid peab saama puhtaks võimalikult kiiresti ning võimalikult väikeste rahaliste ja tööajakulutustega.

Paljudele on kindlasti uudiseks see, et mikrobioloogilised puhastusained on märksa tervislikumad ja keskkonda säästvamad kui tavakeemial rajanevad puhastusained.

Pro&Bio© on mikrobioloogilise puhastuse valdkonna teerajaja kogu maailmas.

Ettevõte on välja töötanud ja patenteerinud probiootiliste bakteritega rikastatud puhastusainete tehnoloogiad, mis sobivad  rakendamiseks nii tootmisettevõtetes, ühistranspordis ja ühiskondlikes hoonetes, põllumajandusüksustes kui ka meditsiiniasutustes.

Just nimetatud kohtades ei tohi keskkonna tervislikkuse osas teha mingeid kompromisse. Mis tähendabki, et neis kohtades ongi praktiliselt ainuke tõeline ning kahjulikke kõrvaltoimeid vältiv puhastusvõimalus kasutada tervislikke ja keskkonnasäästlikke puhastusaineid.

Igal võimalikul viisil tuleks vältida tervistkahjustavat ja negatiivset kõrvaltoimet omavat tavakeemiat – tavakeemia kasutamisel jääb puhastatud pindadele alati teatud jääke, samuti puhast õhku reostavaid aure.

Pro&Bio© PIP puhastustooted kujutavad endast läbimurret puhastamisel tänu sellele, et need on sügavpuhastavad ega jäta puhastatavale pinnale midagi,  mis määriks, reostaks või tekitaks ebameeldivaid lõhnu.

Pro&Bio© PIP tooted ei lõpeta “töötamist” hetkest, mil puhastatav pind on kuivanud, nagu see on teiste toodete puhul, vaid nende mõju jätkub vähemalt kolm järgnevat päeva.

Töödeldud pind puhastub pidevalt ning kaitseb samas määrdumise ja ebameeldivate lõhnade eest.

PIP tooteid võib kasutada iga tüüpi põrandate puhastamisel, sh puidul, kivil, marmoril, linoleumil ja muudel pindadel.

Tööjõu kokkuhoid

Kuna Pro&Bio© PIP lagundab ja kõrvaldab biokile, püsivad puhastatud põrandad ja vaibad kauem puhtad.

Seega on võimalik aega, tööjõudu ning ressursse kokku hoida.

Pro&Bio© PIP tooted on väga mitmekülgsed ja tõhusad puhastajad. Need on rikastatud ohutute probiootiliste bakteritega, mis puhastavad kiirelt ja põhjalikult ning mõjuvad kaua.

Pole vahet, kas on tegemist toidu- või veiniplekkidega, lemmiklooma tekitatud mustuse või vuugitäidete määrdumisega, kõik saab puhastatud ja on puhas pikka aega.

Need uued puhastusvahendid jätavad loomuliku kestva kaitse põrandatele ja vaipadele ning on pere-, lemmikloomade- ja loodusesõbralikud.

Kontsentreeritud ja ökonoomne

Pro&Bio© puhastajad on ökonoomsed. Tugevalt  kontsentreeritud vahendit tuleb lahjendada veega vahekorras 1:100.

Ohutu töötajatele

PIP puhastajad on töötajatele ohutud, sest ei tekita ohtlikke aure ega lõhnu. PIP tooted on 100% biolagunevad, mittetoksilised, mittesüttivad ja ohutud täiskasvanutele, lastele ning lemmikloomadele.

Võttes arvesse ühiskondlike hoonete  spetsiifikat, kus üldine hügieen peab olema viidud maksimaalse võimaliku tasemeni, on Pro&Bio© toodete ohutus äärmusliku tähtsusega ning teeb tooted sisuliselt ainsaks reaalseks alternatiiviks teistele seni kasutatud puhastusainetele.

Väga tõhusate puhastajatena on Pro&Bio© PIP tooted töölahustena samas ohutud inimese nahale nii, et neid võib kasutada nagu käteseepi ilma kaitsekinnasteta, maskita või muu kaitseriietuseta. 

Probiootiliste mikroorganismide ja ensüümidega tooted koosnevad pesevast lahusest, bioloogilistest ensüümidest ja inimesele kasulikest probiootilistest bakteritest.

Üheaegselt pindade pesuga toimub ka mikrobioloogilise elukeskkonna tasakaalustamine haigusttekitavate bakterite arvelt.

Tooted pärsivad edukalt ka selliste patogeensete bakterite levikut ja arengut nagu stafülokokk, salmonnella, sooltebakterid jne.

Tooted sobivad suurepäraselt kasutamiseks kodudes ja üldkasutatavates ruumides tervishoius, hoolekandes, majutus- ja haridusasutustes, SPA-des, spodihoonetes, toiduainetetööstuses, söögikohtades, kaubanduses, looma- ja linnukasvatuses, metalli- ja puidutöötlemises, busside, trammide, rongide, laevade, lennukite välipesul ja salongide puhastamisel, puhastusettevõtetes jne, vähendades reaalselt haigestumist.

Probiootilisi tooteid kasuta samamoodi nagu teisi seebilaadseid tooteid. PIP puhastustooteid saab kasutada kõikidel pindadel.

Nende kasutamisel puudub igasugune vajadus desinfitseerivate vahendite järgi. Tulenevalt nende looduslikust koostisest puudub vajadus kasutada kaitsvaid kindaid ning nahaga kokkupuutel ei oma see negatiivset efekti.

Toodete üledoseerimisel kaasneb ainult suuremas koguses heade bakterite hulk ning pikemaajalisem mõju. Tooteid tuleb säilitada temperatuuril 10-30 kraadi ja vältida tuleks otsest päikesevalgust.

Tooteid ei pea kasutama sagedamini kui tavapuhastusvahendeid. Optimaalseima efekti saavutamiseks oleks soovitatav Chrisali tooteid kasutada vähemalt 2 korda nädalas.

Nende kasutamine tagab suurepärase tulemuse, kuna head mikroorganismid tungivad sügavale mikroobsesse pinnasesse ja toimivad edasi ka puhastamise järgselt.

Ei, ükski mikroorganism ei muutu teise mikroorganismi suhtes residentseks.

Residentsuse teke on võimalik ainult molekulaarse või keemilise aine suhtes, mis ähvardavad mikroobe.

Probiootiline tehnoloogia ei kasuta biotsiidset tegevust ega keemilist ainet, mille ülesandeks on mikroobide hävitamine.

See omakorda tähendab, et probiootilist tehnoloogiat võib kasutada aastaid ja on jätkusuutlik.

Probiootikumid on täiesti ohutud. Veelgi enam, nad on organismile asendamatud.

Chrisali poolt kasutatavad probiootikumid on rahvusvaheliselt heakskiidetud. Meie tootmisprotsessidel on ISO9001:2008 sertifikaat.

PIP probiootilised tooted on enim uuritud puhastustooted maailmas.

Turvalisusuuringutel on tooted saanud kõrgeimad hinnangud ning uuringuid on läbi viidud mitmete rahvusvaheliselt tunnustatud assotsiatsioonide poolt (USA ATCC).

Chrisal omab EL Ecolabel sertifikaati, mis tõendab toodete kõrgeimat keskkonnasäätlikkust.

Toodetes kasutatud probiootikume on eelnevalt põhjalikult uuritud ning on leitud, et parima efekti saavutamiseks tuleb kasutada teatud tüüpi ja kindlas koguses probiootikume.

Sellele tuleb tähelepanu pöörata siis, kui valitakse probiootilisi puhastusvahendeid.

Mitte kõik ei ole nii kasulikud ja efektiivsed. Chrisal on ainus probiootiliste toodete valmistaja, kelle toodetes säilivad probiootikumid aktiivsena minimaalselt 2 aastat ja seda tänu kindlale stabiliseerimissüsteemile.

Enamik toodete puhul, kus on probiootikume kasutatud, on nende säilivus oluliselt lühem.

Toodete üledoseerimisel kaasneb ainult suuremas koguses heade bakterite hulk ning pikemaajalisem mõju.

Tooteid tuleb säilitada temperatuuril 10-30 kraadi ja vältida tuleks otsest päikesevalgust. PIP toodete kasutamisel tekib puhastatavale pinnale probiootiliste bakterite kiht, mis hoiab ära patogeensete bakterite tekke sellel pinnal.

Kaitsev mikroobne kiht võib pinnal püsida päevi ja see teeb nendest toodetest imevahendi mustuse ja kahjulike bakterite vastu võitlemisel.

Haigust tekitavad mikroobid asenduvad heade mikroobidega ja nendes ei teki resistantsust.

Tooteid ei pea kasutama sagedamini kui tavapuhastusvahendeid. Optimaalseima efekti saavutamiseks oleks soovitatav Pro&Bio© tooteid kasutada vähemalt 2 korda nädalas.

Nende kasutamine tagab suurepärase tulemuse, kuna head mikroorganismid tungivad sügavale mikroobsesse pinnasesse ja toimivad edasi ka puhastamise järgselt.

Probiootilised puhastustooted tungivad sügavuti läbi pinnase ja eemaldavad mustuse, tolmu ning biokile.

Samuti hoiab toodete kasutamine ära ebameeldivad lõhnad, mis on tekitatud ebasoodsate mikroorganismide poolt.

Lisaks kõigele on toodete kasutamine on turvaline, kuna probiootikumid on 100% looduslikud ja nende koostoime on ka keskkonnasõbralik.

PIP tooted on täiesti turvalised, keskkonnasõbralikud ja ohutud. Chrisali poolt valitud ja kasutatavad probiootikumid on rahvusvaheliselt heaks kiidetud.

Lisaks viib Chrisal läbi laias ulatuses ohutusega seonduvaid katseid ja uuringuid koostöös akrediteeritud laboratooriumidega üle kogu maailma.

Samuti on meie tootmisprotsess täielikult sertifitseeritud ja vastab ISO9001:2008 standardile.

Kaitseriietus pole vajalik, sest nahaga kokkupuutel ei tekita tooted ärritust.

Toodete kasutamine turvaline, kuna probiootikumid on 100% looduslikud ja nende koostoime on ka keskkonnasõbralik.

Tulenevalt nende looduslikust koostisest puudub vajadus kasutada kaitsvaid kindaid ning nahaga kokkupuutel ei oma see negatiivset efekti.

Ei, parima tulemuse saavutamiseks peale PIP toodete kasutamist ei desintfiseerita.

Erandjuhtudel kui ruumi on vaja desinfitseerida, siis tuleks peale toimingu sooritamist koheselt kasutada PIP tooteid, et stabiliseerida keskkonna loomulik mikrofloora.

Desinfitseerivad vahendid hävitavad nii head kui halvad bakterid. Seetõttu tuleb peale desinfitseerimist kasutada PIP tooteid, et taastada heade mikroorganismide hulk pinnal.

Osad mikroorganismid on muutunud resistantseks desinfitseerivatele vahenditele, mistõttu on probiootiliste toodete kasutamine möödapääsmatu, kuna need ei tekita bakterites resistantsust.

PIP Tervishoiu tooteid võib kasutada kõikides tervishoiuasutustes, hooldekodudes ja muudes kohtades, kus on patogeensed probleemid.

Erandiga nendes kohtades haiglates, kus on vajalik lisa desinfitseerimine, et hoida patogeensete bakterite hulk maksimaalselt madal.

Meditsiiniasutused on kohtadeks, kus keskkonna tervislikkuse osas ei tohi teha mingeid kompromisse.

Seega ongi ainuke võimalus kasutada tervislikke ja keskkonnasäästlikke puhastusaineid.

Igal võimalikul viisil tuleks vältida tervistkahjustavat ja negatiivset kõrvaltoimet omavat tavakeemiat – tavakeemia kasutamisel jääb alati puhastatud pindadele teatud jääke või õhku aure ning inimesed võivad osutada neile aurudele ülitundlikeks või saada lihtsalt pikemaajalisi esmapilgul märkamatuid tervisekahjustusi.

Ei, PIP toodetel puudub biotsiidne efekt teistele bakteritele. Seetõttu ei teki patogeensetel mikroorganismidel nende suhtes residentsust.

Desinfitseerivate puhastusvahendite halvaks küljeks on see, et need hävitavad nii häid kui ka halbu mikroorganisme. See aga loob soodsa kasvupinnase patogeensetele bakteritele.

Lisaks on nendel toodetel lühiajaline efekt.

Tulenevalt sellest on vaja kasutada tugevamaid ja suuremates kogustes desinfitseerivaid vahendeid, mis on neis sisalduvate kemikaalide tõttu kahjulik nii inimestele kui ka keskkonnale.

PIP tooted ei hävita mikroorganisme, vaid nendes sisalduvad head bakterid kiirendavad halbade mikroorganismide hävimist ja samas heade mikroorganismide teket.

Kasutades probiootilisi tooteid jätkuvalt, väheneb mikroobses kommuunis halbade ja suureneb oluliselt heade mikroorganismide hulk, seega muutub kommuunis mikroorganismide hulk.

Toodete tõhusus põhineb heade mikroorganismide kasutamisel.

Meditsiiniasutused on haigustekitajate leviku koha pealt ühiskonna riskisektorid ja tulenevalt sellest tuleb nendes sektorites olla äärmiselt hügieenitundlik ja kasutada kõiki võimalusi hügieeninõuete kõige kaasaegsemal võimalikul tasemel rakendamiseks.

PIP Tervishoiu toodetega puhastades suur osa patogeensetest bakteritest eemaldatakse, samuti nagu tavalise puhastamise korral.

PIP toodete eripäraks on see, et koheselt peale puhastamist tekib töödeldud pindadele heade bakterite kiht.

Need bakterid võtavad koheselt terve pinna, toidu ja vee enda alla, seega ennetades uute patogeensete bakterite saabumist ja paljunemist.

Kasutades ”Pro&Bio©” tooteid on võimalik olla kindel, et lisaks nähtavale mustusele on ümbruskonnast kõrvaldatud ka mikrobioloogilised ohud, millega inimesed vastasel korral pidevalt kokku puutuksid.

Pro&Bio© tooted suudavad kõrvaldada mikrobioloogilised ohud nii vahetult puhastatud pindadelt kui ka nendelt pindadelt, mida vahetult puhastusvahendiga puudutatud ei ole (tegemist on nn. iseeneslikult leviva puhastustoimega).

Sõna „probiootikum” tuleneb ladinakeelsest sõnast — pro bios, mis tähendab „elu heaks”. Probiootikumid on turvalised ja kasulikud.
Pro&Bio© toodetes kasutatavad probiootikumid on rahvusvaheliselt tunnustatud kasulikena ja sobilikena.

PIP – Probiotics in Progress

PIP puhastus- ja hügieenitooted on pöördeline saavutus, puhastusainete uus põlvkond, mis kasutab kemikaalide ja desinfitseerimisainete asemel probiootilisi baktereid.

Desinfitseerimisained tapavad valimatult nii head kui halvad bakterid, mistõttu kaob looduslik tasakaal, ja desinfitseerimisainete ning antibiootikumide liigkasutamise tõttu oleme kahjulike bakterite resistentsuse tohutu kasvu tunnistajaks.

Kasutades Pro&Bio© PIP puhastusaineid loome tervisele soodsa ja stabiilse mikroflooraga ümbruskonna.

PIP tootesari rajaneb kliiniliselt tõestatud toimel ja selle kasutamine loob ruumide puhastuses head tervist soodustava mikroflooraga elukeskkonna.

Kontakt

Kui tekkis veel küsimusi, siis kirjuta meile: