Miks tuleks ühissõidukites kasutada puhastamiseks Chrisal-Nord tooteid?

Ühissõidukites tekkivaid hügieeniturvalisuse riske arvesse võttes on äärmiselt oluline luua võimalikult nakkuste- ja halbade bakterite vaba keskkond. Selline ümbrus, kus ühistranspordi teenuste kasutajad ning ka teenindajad ei puutuks teatud hügieenivääratuste tulemusena kokku haigustekitajatega. On tähtis, et meid ümbritsev keskkond ei muutuks mingilgi määral ohtlikuks meie tervisele ja ühtlasi ka tulevikuväljavaadetele.

Samuti tuleks nimelt sellise nö „puhta keskkonnaga“ välistada kindlamalt ka kõigi ühistranspordi teenuste kasutajate väiksemadki terviseriskid. On ju teada, et ühistransport on tänu seda sageli kasutavate eluheidikute tõttu üks kõige enim kahjulikke baktereid levitav keskkond üldse. Ühistranspordivahendi istmed, käsipuud ja muudki kohad puutuvad iga päev kokku palju erinevaid nakkusi kandvate eluheidikute riiete, jalatsite ning kätega.

Lisaks otsesele kokkupuutele erinevate pindadega levivad ühissõidukeis halvaloomulised bakterid kiiresti ka õhu kaudu, tekitades sageli kaasnevalt ebameeldivaid lõhnu. See kõik muudab ühissõidukite kasutamise ebameeldivaks nende inimeste jaoks, kes peavad äärmiselt tähtsaks hoopis puhtust ning tervislikke eluviise. Mida ette võtta, et viimaste vajadusi ühissõidukeid kasutada mitte täielikult välistada?

Vastus on: kasutada desinfitseerimiseks ja puhtama keskkonna tagamiseks ökoloogilisi ning uudse revolutsioonilise tehnoloogia järgi valmistatud Chrisal-Nord tooteid. Meie tooted on sisuliselt ainsad puhastusvahendid maailmas, mis suudavad kõrvaldada mikrobioloogilised ohud ka nendelt pindadelt, mida vahetult puhastatud pole, sest originaalse puhastustoote põhialuseks on nn head bakterid, mis levivad järjest suurematele pindadele, tagadeski sel moel nn iseeneslikult leviva puhastustoime teatud aja jooksul.

Paljudele on kindlasti uudiseks see, et mikrobioloogilised puhastusained on märksa tervislikumad ja keskkonda säästvamad kui tavakeemial rajanevad puhastusained. Chrisal-Nord on mikrobioloogilise puhastuse valdkonna teerajaja kogu maailmas.  Ettevõte on välja töötanud ja  patenteerinud probiootiliste bakteritega rikastatud puhastusainete tehnoloogiad, mis sobivad rakendamiseks nii tootmisettevõtetes, ühistranspordis, põllumajandusüksustes kui ka meditsiiniasutustes.

Igal võimalikul viisil tuleks vältida tervistkahjustavat ja negatiivset kõrvaltoimet omavat tavakeemiat – tavakeemia kasutamisel jääb puhastatud pindadele alati teatud jääke, samuti puhast  õhku reostavaid aure ning muid kahjulikke produkte, mis võivad pikema aja jooksul põhjustada töötajatele esmapilgul märkamatuid, kuid pikemaajalisi tervisekahjustusi.

Kuna Chrisal-Nord toodetes puuduvad agressiivsed kemikaalid, siis ei ole kontsentreeritud toote juhuslik sattumine nahale ohtlik ega põhjusta söövitusi.

VAATA TOOTEID