Miks koolid peaksid kasutama Chrisal-Nord tooteid?

Chrisal-Nord tooted on lahenduseks kooli sisekeskkonna tervislikkuse viimisel tasemele, mis tagab laste hügieeniturvalisuse ja ohutuse laste tervisele. Tooted tagavad nimetatud olukorra oma unikaalsete omaduste ja innovatiivse tervisekaitse poolest, mis on ümbruskonna puhastuse viinud täiel määral puhastusteaduse uue põlvkonna tasemele.

Koolides on oluline lisaks nähtavale puhtusele olulist rõhku pöörata ka pindade mikrobioloogilisele puhtusele. Chrisal-Nord toodetega seotud sõnum koolidele ongi lisaks üldisele tootetutvustusele see, et toodete abil on võimalik alandada haigestumise riski ning need tooted aitavad olukordades, kus lapsed ise väga hügieeniteadlikult ei käitu.

Kasutades meie tooteid on võimalik olla kindel, et lisaks nähtavale mustusele on ümbruskonnast kõrvaldatud ka mikrobioloogilised ohud, millega lapsed vastasel korral pidevalt kokku puutuksid. Chrisal-Nord tooted suudavad kõrvaldada mikrobioloogilised ohud nii vahetult puhastatud pindadelt kui ka nendelt pindadelt, mida vahetult puhastusvahendiga puudutatud ei ole (tegemist on nn. iseeneslikult leviva puhastustoimega). Toodete kasutamise tulemus on oluliselt alanenud tervise- ja hügieeniriskid nendes ruumides, kus lapsed viibivad.

Mikrobioloogilised puhastusained on märksa tervislikumad ja keskkondasäästvamad, kui tavakeemial rajanevad puhastusained. Chrisal-Nord on mikrobioloogilise puhastuse valdkonna teerajaja maailmas.  Ettevõte on välja töötanud ja on patendeerinud probiootiliste bakteritega rikastatud puhastusainete tehnoloogiad.

Arvestades koolide piiratud ressursilisi vahendeid (nii rahalisi, kui ka tööajalisi) on puhastusainete tõhusus eriti kriitilise tähtsusega.  Kool peab saama puhtaks võimalikult kiiresti ning võimalikult väikeste rahaliste ja tööajaliste kulutustega. Koolid on kohtadeks, kus keskkonna tervislikkuse osas ei tohi teha mingeid kompromisse.

Seega ongi ainuke võimalus kasutada tervislikke ja keskkonnasäästlikke puhastusaineid.  Igal võimalikul viisil tuleks vältida tervistkahjustavat ja negatiivset kõrvaltoimet omavat tavakeemiat – tavakeemia kasutamisel jääb alati puhastatud pindadele teatud jääke või õhku aure ning lapsed võivad osutada neile aurudele ülitundlikeks või saada lihtsalt pikemaajalisi esmapilgul märkamatuid tervisekahjustusi. Koolid on sotsiaalse vastutustunde aspektist vaadatuna meie toodete jaoks üheks kõige tähtsamaks segmendiks üldse. Lapsed on meie tulevik ja Chrisal-Nord tooted on tulevikutooted.

VAATA TOOTEID