Biolagunev super puhastaja, 0.5l, Pro&Bio©

5.59 

Pro&Bio biolagunev ülitugev super puhastaja on võimsaim abiline rasva-, õli-, tahma-, nätsu-, värvija muude plekkide eemaldamiseks eri pindadelt.

Toode on kontsentreeritud, ei sisalda hüdroksiide ega fosfaate, ei põle ega erita lenduvaid ohtlikke osakesi.

 • Tungib sügavale mustusesse ja eemaldab selle kiiresti;
 • Kõrvaldab ebameeldivad lõhnad;
 • Ohutu nahale ja kangale;
 • Ei sisalda fosfaate, lenduvaid aineid, säilitusaineid ja kloordioksiidi sisaldavaid komponente.
 • Ülitugev toime;
 • Laboratoorselt testitud;
 • pH tase: 13;
 • Biolagunev.
Eeldatav kättetoimetamise aeg: 07.12.2023 Tootekood: 4745090630084 Kategooriad: , , Sildid: ,

Kirjeldus

KASUTAMINE:

 • Enne kasutamist loksutage pakendit.
 • Pihustage vahend puhastatavale pinnale või mikrokiudlapile.
 • Tugevalt määrdunud pinna puhul laske vahendil kuni 10 minutit toimida, kuid ärge laske vahendil täielikult kuivada!
 • Vajadusel töödelge pinda mehaaniliselt harja või lapiga.
 • Seejärel eemaldage mustus niiske mikrokiudlapi või paberiga.

HOIATUS:

H314. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. P264. Pärast käitlemist pesta käed hoolikalt. P280. kanda silmade kaitset/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitse- maski. P304 + P340. Sissehingamise korral toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. P305 + P351 + P338. Silma sattumise korral loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P363. Pesta saastunud rõivad enne järgmist kasutamist. P301 + P330 + P331. Allaneelamise korral loputada suud. Mitte kutsuda esile oksendamist. P303 + P361 + P353. Nahale (või juustele) sattumise korral võtta saastunud rõivad kohe seljast. Loputada nahka veega või duši all.

KOOSTIS:

Rasvalkohol C 9-11, etoksüleeritud, 2-(2-butoksüetoksü) etanool, Ränihape (H2SiO3), dinaatriumsool, pentahüdraat, Kvaternaarsed ammooniumiühendid, C12-14-alküül(hüdroksüetüül)dimetüül, etoksüülitud, kloriidid.

SÄILITAMINE JA OHUTUS:

Hoidke suletud pakendis temperatuuril mitte üle 30 °C, hoidke külmumise ja otsese päikesekiirguse eest.

NB! Kasutage kindlasti isikukaitsevahendeid: kindad, respiraator.

Lisainfo

Ühik

500ml

Bränd

Pro&Bio©

Pakend

PP pudel + sprei pump

Toodetud

Eestis

Biolagunev super puhastaja

Biolagunev super puhastaja, 0.5l, Pro&Bio©

5.59