Orgaaniline happeline puhastusvahend, 5l, Pro&Bio©

75.00 

Pro&Bio orgaaniline happeline puhastusvahend on ökoloogiline, orgaanilistel sooladel põhinev efektiivne puhastusvahend, mis eemaldab hõlpsalt katlakivi, rooste, lubja, kusihappe, hallituse jäljed ning teised oksiidid.

Ideaalne vahend kõigi sanitaarruumide regulaarseks puhastamiseks.

Asendamatu pesumasinate, triikraudade, veekeedukannude ja muude katlakivi koguvate asjade puhastamiseks.

Annab kauni läike roostevabale terasele, klaasile ning kristallesemetele.

 • Ülitugev toime;
 • Laboratoorselt testitud;
 • pH taste: 0,4,
 • Ei sisalda fosfaate, biolagunev, mittepõlev, mittelenduv;
 • Ökonoomne kasutada;
 • Ebameeldivate lõhnade kadumine (tõrjutakse ebameeldivad lõhnad ja välditakse nende tekkimist);
 • Pärsib edukalt küüneseene levikut.

NB! Kontsentraat! Lahjendada pihustipudelisse või anumasse 1:25 kuni 1:5 käesooja veega.

Eeldatav kättetoimetamise aeg: 27.09.2023 Tootekood: 4745090630350 Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

KASUTAMINE:

 • Enne kasutamist loksutage pakendit.
 • Lahjendada pihustipudelisse või anumasse 1:25 kuni 1:5 käesooja veega.
 • Pihustage vahend puhastatavale pinnale või mikrokiudlapile.
 • Tugevalt määrdunud pinna puhul laske vahendil kuni 10 minutit toimida, kuid ärge laske vahendil täielikult kuivada!
 • Vajadusel töödelge pinda mehaaniliselt harja või lapiga.
 • Seejärel eemaldage mustus niiske mikrokiudlapi või paberiga.

SÄILITAMINE JA OHUTUS:

Hoidke suletud pakendis temperatuuril mitte üle 30 °C, hoidke külmumise ja otsese päikesekiirguse eest.

NB! Kasutage kindlasti isikukaitsevahendeid: kindad, respiraator. Vältige silma sattumist. Silma sattumisel loputage koheselt rohke veega ja vajadusel pöörduge arsti poole.

Nahale sattumisel loputage nahka koheselt rohke veega ja kui tekib ärritus, pöörduge arsti poole.

Vannitoa, WC ja dushiruumi probiootilist puhtust saad tagada meie sanitaarruumide puhastajaga!

ETTEVAATUST! H302. Allaneelamisel kahjulik. H314. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H335. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. P280. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P301 + P330 + P331.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. Mitte kutsuda esile oksendamist. P304 + P340.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. P305 + P351 + P338 + P310.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta kohe ühendust arstiga või mürgistusteabekeskusega. P312. Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskusega või arstiga. P403 + P233. Hoida hästi ventileeritavas kohas.

Hoida mahuti tihedalt suletuna.

KOOSTIS: soolhape, …%, 2-propüülheptüülalkohol, etoksüülitud (8 EO), 2-(2-butoksüetoksü)etanool.

Lisainfo

Ühik

5000ml

Bränd

Pro&Bio©

Pakend

Kanister

Toodetud

Eestis

Orgaaniline happeline puhastusvahend

Orgaaniline happeline puhastusvahend, 5l, Pro&Bio©

75.00