Erinevates ühiskondlikes tarbimiskohtades tekkivaid hügieeniturvalisuse riske arvesse võttes on äärmiselt oluline luua neis võimalikult nakkuste ja halbade bakterite vaba keskkond. Esmalt puudutab see erinevaid ühiskondliku kasutusega hooneid ning ruume (kinod ja teatrid, kaubandusketid, ujulad, spordisaalid, koolid, lasteaiad, bussi- ning rongijaamad, sadamad ning lennuväljad, aga ka ühiskasutuses olevad WC-d, söögikohad, kommunaalelamispindade ühiskoridorid, trepikojad jne). See on ümbrus, kus ühisteenuste kasutajad (ning neid pindu teenindavad isikudki!) ei tohiks teatud hügieenivääratuste tulemusena kokku puutuda haigustekitajatega.

On tähtis, et meid ümbritsev keskkond ei muutuks mingilgi määral ohtlikuks meie tervisele ja ühtlasi ka tulevikuväljavaadetele. Samuti tuleks nimelt sellise nö „puhta keskkonnaga“ välistada kindlamalt ka kõigi ühisteenuste kasutajate väiksemadki terviseriskid. On ju teada, et ühiselt kasutatavas keskkonnas on tänu seda sageli kasutavate eluheidikute tõttu äärmiselt palju võimalusi kahjulike bakterite levimiseks. Ühiskasutatava mööbli, erinevate istmete, käsipuude ja teiste pindade kaudu puutume iga päev kokku paljude erinevate nakkuskandjatega, vast kõige enam eluheidikute riiete, jalatsite ning kätega. Lisaks otsesele kokkupuutele erinevate pindadega levivad ühiskondlikestarbimiskohtades halvaloomulised bakterid kiiresti ka õhu kaudu, tekitades sageli kaasnevalt ebameeldivaid lõhnu.

See kõik muudab ühisteenuste kasutamise ebameeldivaks nende inimeste jaoks, kes peavad äärmiselt tähtsaks puhtust ning tervislikke eluviise. Mida ette võtta, et viimaste vajadusi ühisteenuseid kasutada tervislikumana ning hügieenisõbralikuna hoida? Vastus on: kasutada desinfitseerimiseks ja puhtama keskkonna tagamiseks ökoloogilisi ning uudse revolutsioonilise tehnoloogia järgi valmistatud Chrisal-Nord tooteid.

Chrisal-Nord tooted on sisuliselt ainsad puhastusvahendid maailmas, mis suudavad kõrvaldada mikrobioloogilised ohud ka nendelt pindadelt, mida vahetult puhastatud pole, sest originaalse puhastustoote põhialuseks on nn head bakterid, mis levivad järjest suurematele pindadele, tagadeski sel moel nn iseeneslikult leviva puhastustoime teatud aja jooksul.

Hügieeninõuded ühisteenuseid pakkuvates kohtades on põhjendatult kõrged, kuna just seal puututakse tavapärasest sagedamini kokku erinevate haigustekitajatega. Ühisteenuste tarbijaile on oluline tagada tervislikud kasutamistingimused, et keegi ei saaks sealt endale külge haigusetekitajaid ja et ühisteenuseid pakkuvad kohad ise ei muutuks üldisteks hirmuäratavateks nakkuskolleteks. Seepärast on oluline sügavaid hügieenitoiminguid läbi viia ümbruskonnast kõrvaldatud ka kõik suuremad mikrobioloogilised ohud, millega nii töötajad kui ka tarbijad vastasel korral võivad kokku puutuda.

Chrisal-Nord tooted suudavad kõrvaldada  mikrobioloogilised ohud nii vahetult puhastatud pindadelt kui ka nendelt pindadelt, mida vahetult puhastusvahendiga puudutatud ei ole (taaskord: tegemist on nn. iseeneslikult leviva puhastustoimega!). Chrisal-Nord toodete kasutamise tulemusel on oluliselt alanenud tervise- ja hügieeniriskid nendes ruumides, kus toimub pidev teenindusprotsess.

Chrisal-Nord tooted on tõhusad, kuna raskemaid valgulisi ja rasvainete määrdumisi lagundada aitavad bioensüümid on märksa tõhusamad ohtlikest kemikaalidest. Chrisal-Nord tooted toimivad mustusesse peamiselt mikroskoopiliste füüsikaliste reaktsioonide abil. Tavalised (keemilised) desinfitseerivad ained tapavad valimatult nii head kui ka halvad bakterid. Seetõttu jääb desinfitseeritud pinnale järgmistele sinna sattuvatele bakteritele hästi toiduks sobiv orgaaniline ollus. Sel viisil on äsja „desinfitseeritud“ pind heaks kasvupinnaks ka uutele bakteritele ning sellest „ohuringist” on traditsioonilisel viisil väga raske välja pääseda.

Chrisal-Nord baktereid „üle kavaldavad” tooted toimivad aga teisel viisil ning on seega sellele probleemile suurepäraseks lahenduseks. Arvestades ühisteenuste pakkujate piiratud ressursse (nii rahalisi kui ka tööajalisi) on puhastusainete maksimaalne tõhusus eriti tähtis. Ühiskondlikud hooned ja ruumid peab saama puhtaks võimalikult kiiresti ning võimalikult väikeste rahaliste ja tööajakulutustega.

Paljudele on kindlasti uudiseks see, et mikrobioloogilised puhastusained on märksa tervislikumad ja keskkonda säästvamad kui tavakeemial rajanevad puhastusained. Chrisal-Nord on mikrobioloogilise puhastuse valdkonna teerajaja kogu maailmas. Ettevõte on välja töötanud ja patenteerinud probiootiliste bakteritega rikastatud puhastusainete tehnoloogiad, mis sobivad  rakendamiseks nii tootmisettevõtetes, ühistranspordis ja ühiskondlikes hoonetes, põllumajandusüksustes kui ka meditsiiniasutustes. Just nimetatud kohtades ei tohi keskkonna tervislikkuse osas teha mingeid kompromisse. Mis tähendabki, et neis kohtades ongi praktiliselt ainuke tõeline ning kahjulikke kõrvaltoimeid vältiv puhastusvõimalus kasutada tervislikke ja keskkonnasäästlikke puhastusaineid. Igal võimalikul viisil tuleks vältida tervistkahjustavat ja negatiivset kõrvaltoimet omavat tavakeemiat – tavakeemia kasutamisel jääb puhastatud pindadele alati teatud jääke, samuti puhast õhku reostavaid aure.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga