PIP Tervishoiu tooteid võib kasutada kõikides tervishoiuasutustes, hooldekodudes ja muudes kohtades, kus on patogeensed probleemid. Erandiga nendes kohtades haiglates, kus on vajalik lisa desinfitseerimine, et hoida patogeensete bakterite hulk maksimaalselt madal.

Meditsiiniasutused on kohtadeks, kus keskkonna tervislikkuse osas ei tohi teha mingeid kompromisse. Seega ongi ainuke võimalus kasutada tervislikke ja keskkonnasäästlikke puhastusaineid. Igal võimalikul viisil tuleks vältida tervistkahjustavat ja negatiivset kõrvaltoimet omavat tavakeemiat – tavakeemia kasutamisel jääb alati puhastatud pindadele teatud jääke või õhku aure ning inimesed võivad osutada neile aurudele ülitundlikeks või saada lihtsalt pikemaajalisi esmapilgul märkamatuid tervisekahjustusi.

Lisa kommentaar